Strona główna » Aktualności » Aktualności

Aktualności

Stop oczernianiu PR-u - nowa inicjatywa PSPR

17-10-2013

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) inicjuje akcję „Stop oczernianiu PR-u” mającą na celu ochronę wizerunku branży public relations oraz osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną.

 

Inicjatywa ta jest podyktowana pojawiającymi się w mediach wypowiedziami, głównie polityków, które oczerniają i deprecjonują PR, jako profesję. Wypowiedzi takie nie są w żaden sposób oparte na rzetelnej wiedzy i nie odzwierciedlają rzeczywistych zasad i codziennej praktyki zawodowej PR. Często mylą one prawdziwy PR z działaniami z zakresu marketingu politycznego, co dodatkowo wprowadza w błąd opinię publiczną i może stwarzać wrażenie, że public relations to zwykła propaganda lub wręcz dezinformacja, a co za tym idzie - że posługuje się metodami nieetycznymi.

 

Nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie naszej profesji oraz jej deprecjonowanie. Nie możemy tolerować sytuacji, w których politycy, nie mający elementarnej wiedzy z dziedziny PR, dla swoich doraźnych celów oczerniają tysiące wysoko wykwalifikowanych i rzetelnych profesjonalistów na co dzień zajmujących się zawodowo PR-em. Dlatego postanowiliśmy podjąć zdecydowane kroki i „wypowiedzieć wojnę” tego typu praktykom – powiedział Szymon Sikorski, prezes PSPR.

 

W ramach prowadzonych działań PSPR monitoruje przestrzeń medialną i w przypadku nieuzasadnionych wypowiedzi dyskredytujących public relations będzie zwracało się bezpośrednio do ich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem polityków, w formie listu otwartego z apelem o zaniechanie tego typu praktyk. Dodatkowo, będzie przekazywało tym osobom wyczerpującą informację na temat czym jest, a czym nie jest PR, a także zaoferuje szkolenia w celu podniesienia świadomości i podstawowej wiedzy z zakresu PR. Na stronie internetowej PSPR zostanie udostępniony specjalny formularz, który pozwoli członkom Stowarzyszenia, wszystkim profesjonalistom oraz sympatykom PR-u zgłaszać wszelkie zaobserwowane nadużycia. PSPR będzie na bieżąco informowało opinię publiczną o wszelkich tego typu wypowiedziach oraz podjętych w związku z nimi działaniach. W szczególnie drastycznych lub uporczywych przypadkach PSPR będzie zwracało się do Rady Etyki PR z prośbą o podjęcie właściwych kroków.

 

W oparciu o zgromadzone informacje Stowarzyszenie będzie publikowało ranking osób najczęściej naruszających dobre imię PR.

 

Więcej informacji: koordynator projektu Andrzej Pomarański, wiceprezes PSPR Oddział Mazowiecki; e-mail:

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 608 187 780 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: