Strona główna » Aktualności » Aktualności

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSPR

18-02-2019

Działając na podstawie § 25 statutu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 4 marca 2019 r., które odbędzie się o godz. 17:45 (I termin) oraz 18.00 (II termin) w Warszawie, w biurowcu przy ul. Chałubińskiego 8. Spotkanie odbędzie się na 31. piętrze.

 
Porządek zebrania:

1.      Otwarcie Zebrania

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania

3.      Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowani uchwał

4.      Wybór Protokolanta Zebrania

5.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego i jego przyjęcie oraz zarządzenie sporządzenia listy obecności

6.      Wybór Komisji Skrutacyjnej

7.      Podjęcie uchwały o podziale zysku/straty za 2018 rok – brakującego punktu z obrad WZC z dnia 8 lutego 2019

8.      Dyskusja na temat projektów na kadencję 2019-2021

9.      Wolne wnioski

10.   Zamknięcie zebrania i zamknięcie obrad

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału (mailowo: biuro@polskipr.pl lub telefonicznie: 695 795 121).

Przypominamy o konieczności opłacenia składki za 2018 rok przez Walnym Zebraniem Członków, co daje bierne i czynne prawo wyborcze.

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: