Strona główna » Aktualności » Aktualności

Aktualności

Walne zebranie śląskiego oddziału PSPR

18-03-2019

Zarząd śląskiego oddziału PSPR zaprasza na Walne Zebranie Członków PSPR o. Śląsk. Zebranie odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 I termin, o godz. 18.15 II termin w Strefie Centralnej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2.

 

Zarząd Śląskiego Oddziału PSPR, działając na podstawie Statutu PSPR, z własnej inicjatywy zwołuje Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations o. Śląsk w celu wyboru Komisji Rewizyjnej, omówienia bieżących spraw związanych z działalnością oddziału oraz konferencji organizowanej przez Zarząd PSPR o. Śląsk wspólnie ze Stowarzyszeniem „MOSTY”.

 

Program Walnego Zebrania Członków PSPR o. Śląsk:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego, że Zebranie jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowani uchwał.

4. Wybór protokolanta Zebrania.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.

8. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.

9. Omówienie bieżących spraw.

10. Omówienie konferencji organizowanej przez Zarząd PSPR o. Śląsk wraz z Międzywydziałowym Stowarzyszeniem „MOSTY”.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Zebrania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem: kontakt@instytutpublico.pl 

Zaprasza Zarząd Śląskiego Oddziału PSPR: Krystian Dudek, Marcin Janowski, Agnieszka Jaszkaniec, Ewa Stępniewicz, Marek Gajda

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: