Strona główna » Kontakt

Kontakt

Dane rejestrowe:
 
Polskie Stowarzyszenie Public Relations
Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U
01 - 015 Warszawa
 
Adres do korespondencji: 
Prosimy o kontakt pod adresem:
 
Dane rejestrowe: 
NIP 521-137-57-45 
REGON 010888354
KRS 0000126358
 
Konto bankowe:
MBank, nr rach.: 64 1140 2017 0000 4402 1100 3953
 
Przy opłacie składki członkowskiej w tytule należy wpisać: "składka członkowska za.....rok". W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o dopisek "FV" oraz informację z danymi do FV na adres e-mail: do 7 dni od terminu zapłaty.
 
***
 
Biuro Polskiego Stowarzyszenia Public Relations:
Justyna Szreter 
tel. kom. 660 911 160
 
 
***
Członkowie Zarządu:
 
Krystian Dudek - prezes zarządu
 
Andrzej Pomarański - wiceprezes zarządu
 
Emilia Zakrzewska-Koszel - wiceprezeska zarządu
 
Szymon Pieczyński - członek zarządu
 
Katarzyna Domańska - członkini zarządu
 
***
 
Biuro prasowe PSPR znajduje się pod adresem:
 
 
Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Public Relations z siedzibą w Warszawie, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa, zwany dalej "PSPR". Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów PSPR. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PSPR, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których PSPR realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w PSPR można kierować do Inspektora Ochrony Danych PSPR na adres:
2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: