Strona główna » O Stowarzyszeniu » Cele

Cele

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową, istniejącą od 1994 roku. Liczy 200 członków będących: pracownikami działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami agencji PR. PSPR prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń. Patronuje przedsięwzięciom sprzyjającym wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR. 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie istoty i działań public relations, jako dziedziny zarządzania, która poprzez budowanie wzajemnie korzystnych relacji między firmami, organizacjami,osobami a grupami otoczenia, przyczynia się do poprawy ich reputacji.

 

Cele te Stowarzyszenie realizuje  m.in. poprzez prowadzenie  programów edukacyjnych, patronowanie konferencjom branżowym, wspieranie realizacji projektów naukowo  badawczych, inicjowanie  przedsięwzięć promujących rzetelność i profesjonalizm specjalistów PR, promowanie wysokich standardów etycznych zawodu.

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: