Strona główna » O Stowarzyszeniu » Rada Etyki Public Relations

Rada Etyki Public Relations

Kierując się dbałością o najwyższe standardy etyczne w public relations Fundacja internetPR.pl, Polskie Stowarzyszenie Public Relations i Związek Firm Public Relations powołały 21 lutego 2006 roku Radę Etyki Public Relations.

Celem funkcjonowania Rady jest:

  • Promowanie standardów etycznych w PR.
  • Edukacja w dziedzinie etyki PR.
  • Wydawanie opinii dotyczących praktyk rynkowych, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie i postrzeganie branży PR.
  • Wydawanie orzeczeń dotyczących konkretnych sytuacji, rodzących podejrzenia o stosowanie praktyk niezgodnych  ze standardami etyki profesjonalnej, o ile strony takiego sporu dobrowolnie poddadzą się jurysdykcji Rady.

 

Rada dąży do jak najszerszej reprezentacji środowiska public relations i deklaruje wolę współpracy z różnymi środowiskami mającymi zbieżne cele. Szczegółowe informacje o działaniach Rady znajdują się na stronie http://www.repr.pl/

Kadencja 2014-2016

 

Skład Rady Etyki Public Relations kadencji 2014-2016:

 

1. Magdalena Zmysłowska, delegowana przez Zwiazek Firm Public Relations
2. Eliza Misiecka, delegowana przez Fundacje Internet PR
3. Marek Wróbel, delegowany przez Fundacje Internet PR
4. Krystian Dudek, delegowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations
5. Zbigniew Lazar, delegowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations
6. Szymon Sikorski, delegowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Kadencja 2012-2014

 

Skład Rady Etyki Public Relations kadencji 2012-2014:

 

1. Paweł Grabowski, delegowany przez Związek Firm Public Relations
2. Anna Krajewska, delegowana przez Związek Firm Public Relations
3. Anita Zdrojewska, delegowana przez Związek Firm Public Relations
4. Monika Kaczmarek-Śliwińska, delegowana przez Fundację Internet PR
5. Sławomir Pawlak, delegowany przez Fundację Internet PR
6. Marek Wróbel, delegowany przez Fundację Internet PR
7. Zbigniew Chmielewski, delegowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations<
8. Krystian Dudek, delegowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations
9. Szymon Sikorski, delegowana przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Kadencja 2010-2012


Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Public Relations do Rady Etyki Public Relations powołano na Walnym w kwietniu 2010 roku nastepujące osoby: dr. Dariusza Tworzydło, prezesa zarządu kadencji 2008-2010, Marka Woźniaka, członka Rady Nadzorczej kadencji 2008-2010 oraz 2010-2012, a także Zbigniewa Chmielewskiego, członka Rady Nadzorczej kadencji 2008-2010.

 

Skład Rady Etyki Public Relations kadencji 2010-2012:


1. Bogdan Biniszewski, delegowany przez ZFPR
2. Jerzy Ciszewski, delegowany przez internetPR.pl
3. dr Zbigniew Chmielewski, delegowany przez PSPR
4. dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, delegowana przez internetPR.pl
5. Sławomir Pawlak, delegowany przez internetPR.pl
6. dr Andrzej Stolarczyk, delegowany przez ZFPR
7. dr Dariusz Tworzydło, delegowany przez PSPR
8. Marek Woźniak, delegowany przez PSPR
9. Małgorzata Zaborowska, delegowana przez ZFPR

Kadencja 2006-2008


Skład Rady Etyki Public Relations kadencji 2006-2008:


1. Piotr Czarnowski, First PR, delegowany przez PSPR
2. Krzysztof Górski, G&G Media, delegowany przez internetPR.pl
3. Andrzej Halicki, GGK PR, delegowany przez ZFPR
4. dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska, delegowana przez PSPR
5. Sebastian Łuczak, Łuczak PR, członek zarządu PSPR, delegowany przez PSPR
6. prof. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Warszawski, delegowany przez internetPR.pl
7. Rafał Szymczak, Profile, delegowany przez ZFPR
8. Paweł Trochimiuk, prezes zarządu ZFPR, Partner of Promotion, delegowany przez ZFPR
9. Marek Wróbel, prezes zarządu internetPR.pl, Neuron Agencja Public Relations, delegowany przez internetPR.pl

 

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: