Strona główna » Projekty PSPR » Łby PR

Łby PR

Łby PR 2011


Łby PR 2011 w przygotowaniu. Wszelkich informacji udziela Szymon Sikorski

2010

8 listopada br. dr Ewa Hope odebrała honorową nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Public Relations ŁBY PR 2010. Nagroda przyznawana jest  za całokształt dokonań oraz wieloletnią pracę na rzecz branży public relations.

 

Tegoroczna nagroda została wręczona podczas Debat PR "Social media wolność nieograniczona?”, konferencji Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 14 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie.

Nagroda ŁBY PR honoruje dokonania i postawy, będące wzorem dla całego środowiska - wizję, odwagę i konsekwencję, wysoką fachowość i nowatorstwo, poszanowanie wartości etycznych i zaangażowanie w rozwój teorii i praktyki public relations w Polsce. Jest także podkreśleniem roli, jaką odgrywają wizjonerzy i pionierzy - ludzie dynamiczni, niekonwencjonalni i skuteczni w działaniu. Tacy, którzy swoim dorobkiem przyczyniają się do pozytywnych i trwałych zmian w branży, stymulują jej rozwój. Nagroda honoruje całokształt dokonań i dorobku Laureata.

od prawej: dr Ewa Hope, prof. Jerzy...
dr Ewa Hope, prof. Jerzy Olędzki
dr Ewa Hope, prof. Jerzy Olędzki

2009

Przedstawiciele polskiej branży public relations przyznali w roku 2009 kolejną nagrodę ŁEB PR za bogaty dorobek zawodowy i publiczny w zakresie komunikacji. Nagrodą uhonorowano prof. Jerzego Olędzkiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce podczas seminarium: „Public Relations w życiu publicznym”, zorganizowanego przez Instytut Dziennikarstwa UW oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations.

 

Laureat został wybrany przez członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations spośród pięciu zgłoszonych kandydatur. To honorowe wyróżnienie jakie otrzymał prof. Jerzy Olędzki jest uznaniem dla jego pracy na rzecz promocji etyki i zachowań etycznych w PR. W gronie nominowanych znaleźli się: dr Ewa Hope, Paweł Trochimiuk, Marek Wróbel i dr Marek Skała.

2007

ŁEB PR 2007 wręczył gość specjalny Gali PSPR Thomas Achelis – światowej sławy specjalista PR. Nagrodę otrzymał Paweł Biedziak, który został uhonorowany za swoją ponad 13. letnią pracę w policji, gdzie od podstaw stworzył nowoczesny, dobrze funkcjonujący mechanizm działania służb prasowych. Ustanowił godny naśladowania standard współpracy z mediami w instytucjach użyteczności publicznej. Jest wzorem do naśladowania dla wielu rzeczników prasowych i do dziś jest z życzliwością wspominany przez dziennikarzy - mimo iż od niemal roku nie pracuje już w policji, jest zastępcą redaktora naczelnego Super Expressu. 

ŁEB PR 2007 przyznała Kapituła, która tworzyli członkowie Zarządu PSPR, członkowie Rady Nadzorczej PSPR, Przewodniczący Oddziałów PSPR oraz laureaci ŁBÓW PR z poprzedniej edycji.Kapituła wybierała spośród osób nominowanych do nagrody poprzez członków PSPR. A byli to w 2007 roku:

 

 

prof. Jerzy Olędzki – Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Społecznej oraz kierownik Międzyzakładowej Pracowni Marketingu Medialnego i Public Relations w Instytucie Dziennikarstwa. Organizator specjalistycznych dwuletnich studiów "Marketing medialny i Public Relations. Autor wielu publikacji naukowych.

 

dr Marek Skała – Doświadczony trener i konsultant zajmujący się zagadnieniami z zakresu komunikacji. Właściciel firmy Megalit – Instytut Szkoleń. Wykładowca kilku wyższych uczelni i prelegent na wielu seminariach i kongresach dotyczących PR, mediów i komunikacji.

 

dr Andrzej Stolarczyk - Doświadczony specjalista PR, współzałożyciel i prezes jednej z najstarszych polskich agencji public relations RPR Group. Aktywnie uczestniczy w życiu branży (m.in. współorganizuje Kongres PR w Rzeszowie). Jest uznanym wykładowcą - m.in. na SGH, w Podyplomowym Studium Public Relations przy UW/PAN oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych.

 

dr Dariusz Tworzydło -  Pełnomocnik ds. Public  Relations Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jednocześnie Kierownik Zakładu Public Relations na tej uczelni. Prowadzi zajęcia z PR, marketingu, ekonomii oraz gier decyzyjnych.  Twórca i wieloletni organizator Kongresu PR w Rzeszowie – największego spotkania polskiej branży PR.

2005

ŁBY PR 2005 wręczyli goście specjalni spotkania, profesorowie Larissa i James Grunig, światowe autorytety w dziedzinie Public Relations. Nagrody zostały przyznane osobom, które wniosły pionierski wkład w rozwój dziedziny Public Relations w Polsce.

 

prof. dr hab. Krystyna Wojcik (SGH) - autorka znaczących publikacji z dziedziny Public Relations oraz mentorka wielu naukowców zajmujących się dyscypliną PR w Polsce - za całokształt pracy na rzecz dyscypliny i środowiska PR, ze szczególnym uwzględnieniem usystematyzowania wiedzy z zakresu Public Relations i wysiłków na rzecz podniesienia PR do rangi odrębnej dziedziny nauki.

 

Piotr Czarnowski – współtwórca Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, założyciel i prezesowi agencji First Public Relations, współautorowi jednej z pierwszych polskich książek z obszaru PR - za całokształt pracy na rzecz dyscypliny, środowiska i branży PR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pionierskiego wkładu w propagowanie dziedziny PR, wysiłku włożonego w integrację środowiska zawodowego oraz dbałości o wysoki poziom etyczny i profesjonalny działań Public Relations w praktyce gospodarczej.

 

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak - twórca i kierownik Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - za całokształt pracy na rzecz dyscypliny, środowiska i branży PR w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w rozwój wiedzy na polu Public Relations, wprowadzenie do literatury światowej autorskiej koncepcji „PR okresu transformacji ustrojowej”, a także za propagowanie tej dziedziny na płaszczyźnie praktyki gospodarczej.

 

Kapitułę Nagrody ŁBY PR 2005 tworzyli członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej PSPR.

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: