Strona główna » Projekty PSPR » Lwy PR

Lwy PR

Lwy PR - idea plebiscytu

 

Lwy PR to doroczny plebiscyt organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations na najwybitniejsze osobowości profesji public relations w Polsce.  Zgłoszone mogą być osoby fizyczne działające w dziedzinie PR w jednym z trzech sektorów gospodarki: sektor publiczny, biznes oraz działalność pozarządowa (NGO), a zgłaszającymi – wszystkie osoby fizyczne. Nominowani mogą być praktycy zawodu oraz osoby zajmujące się pracami teoretycznymi i edukacją.

Wyłonienie zwycięzców odbywa się w trakcie dwuetapowego głosowania. Spośród zgłoszonych kandydatur komisja konkursowa wybiera po trzy osoby w każdej kategorii i poddaje je pod głosowanie członków PSPR.

Taka demokratyczna i szeroka metodologia zapewnia najpełniejszy możliwy obiektywizm wyboru, a jednocześnie jest najwyższą formą uznania przez środowisko zawodowe PR. Laureaci zostaną uhonorowani  tytułem i statuetką „Lwa PR”.

Główne kryteria oceny zawierają nie tylko udokumentowane osiągnięcia zawodowe kandydatów, ale także nowatorskość stosowanych przez nich pomysłów i rozwiązań oraz przestrzeganie etyki zawodowej i społecznej.

„Odeszliśmy od formuły konkursu, w którym komisja lub jury przyznaje nagrody w poszczególnych, zawężonych kategoriach, jak np. najlepsza kampania PR, najlepsze wydarzenie promocyjne roku, czy najlepszy magazyn dla pracowników.

Chcemy uhonorować najwybitniejsze osobowości naszej branży za bieżącą działalność, za to, że inspirują całe nasze środowisko zawodowe, że prowokują nas do przemyśleń i do kwestionowania utartych szlaków” – wyjaśnia ideę plebiscytu  Szymon Sikorski, Prezes zarządu PSPR.

Nad zgodnością przebiegu plebiscytu z regulaminem czuwa komisja, w skład której wchodzi Zarząd PSPR oraz Rada Nadzorcza PSPR.

 

Lwy PR 2010 - nominowani

 

LEW PR sektora publicznego - nominacje

 

Paweł Frątczak - rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Z uzasadnienia nominacji: "Paweł Frątczak od lat 80-tych jest nieprzerwanie rzecznikiem komendanta PSP. Zawsze dyspozycyjny, kompetentny, doskonale przygotowany pod względem zarządzania kryzysowego i współpracy z mediami. Twarz polskiej straży pożarnej. Przykład osoby wykonującej z pasją misję komunikacji tak ważnej jednostki ze społeczeństwem. Wysoko oceniany przez dziennikarzy."

 

 dr Ewa Hope - pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Gdańskiego

Z uzasadnienia nominacji: "Konsekwentna praca na rzecz etyki w Public Relations. Dr Ewa Hope wskazywuje na wykorzystanie internetu jako narzędzia PR, kanału komunikacyjnego bardzo skutecznego w promowaniu działań transparentnych public relations, promowaniu działań etycznych w PR i upowszechnianiu działań dobrych, potępianiu działań złych, niezgodnych z zasadami profesjonalizmu PR."

 

Oświadczenie dr. Dariusza Tworzydło

Podjąłem decyzję o wycofaniu swojej kandydatury z Konkursu Lwy PR. Z uwagi na nieprecyzyjne zapisy regulaminu, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy członek Rady Nadzorczej PSPR, nawet w sytuacji, gdy wycofa się z obrad kapituły Konkursu, co zresztą miało miejsce, powinien w nim uczestniczyć – również wtedy, gdy Zarząd i Rada dopuściły kandydaturę. Moja decyzja umotywowana jest potrzebą uniknięcia jakichkolwiek dwuznaczności. Jednocześnie dziękuję tym, którzy zgłosili moją osobę do konkursu. Jest to dla mnie honor i zaszczyt.

Dariusz Tworzydło, dnia. 22.09.2011

  

LEW PR Biznesu - nominacje

 

Leszek Chorzewski - dyrektor biura PR PLL LOT

Z uzasadnienia nominacji: "Działając w niejednej branży, potrafi sprawnie dbać o wizerunek firmy, a także angażuje się w działania na rzecz zmiany postaw społecznych."


Jerzy Ciszewski - prezes zarządu Ciszewski PR

Z uzasadnienia nominacji: "Świetny model prowadzenia biznesu, skuteczność i efektywność. Ciągle konsekwentnie rozwija swoją Agencję, wyznacza trendy dla innych."

 

Eliza Misiecka - dyrektor generalny agencji Genesis PR

Z uzasadnienia nominacji: "W Lwach PR trzeba wskazywać osobę, która nas inspiruje. Eliza właśnie taka dla mnie jest – zupełnie obok branżowego kociołka rzetelnie wykonuje swoją pracę i odkrywa nowe lądy PR. Mimo, że nie we wszystkich kwestiach się zgadzamy, to szczerze ją podziwiam i czerpię energię do pracy."  

 

LEW PR NGO - nominacje

 

Przemysław Filar - prezes zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocław

Aktywny działacz na rzecz spraw społecznych we Wrocławiu.

 

Dagmara Jaklewicz - specjalistka ds. PR w fundacji Kidprotect.pl

Z uzasadnienia nominacji: "Dagmara Jaklewicz realizuje działania komunikacyjne dla prowadzonych przez fundację projektów, odpowiada za kontakty z mediami. Zakres tematyczny kampanii (tzw. trudne tematy) powoduje, że działania PR-owe muszą być prowadzone ze szczególnym wyczuciem i dbałością o formę komunikatów skierowanych m.in do dzieci jak i ich opiekunów i rodziców. Zadanie to jest wykonywane na najwyższym poziomie.

 

Michał Sobiło - przewodniczący zarządu PSPR o/Śląsk

Z uzasadnienia nominacji: "Michał Sobiło ma 10 letnie w branży public relations. Łączy z powodzeniem pracę zawodową z działaniami mającymi na celu rozwój branży PR w Polsce. Odpowiada za rozwój biznesu i standardy działań w Imago Public Relations. Po pięcioletniej przerwie powrócił, w roli przewodniczącego, do zarządu PSPR o/Śląsk - obecnie jednego z najaktywniejszych ośrodków PSPR w kraju."

Lwy PR 2010 - zwycięzcy

 

Polskie Stowarzyszenie Public Relations 29 września 2011 roku przyznało pierwsze w swojej historii nagrody Lwy PR w trzech kategoriach. Lwa PR Sektora publicznego otrzymała dr Ewa Hope, Lew PR Biznesu został przyznany Jerzemu Ciszewskiemu, a Lew PR NGO Dagmarze Jaklewicz.

 

Ewa Hope, która otrzymała Lwa PR Sektora publicznego, została doceniona za konsekwentną pracę na rzecz etyki w public relations - za wykorzystywanie nowych mediów do upowszechniania dobrych praktyk, promowanie transparentnych działań i wskazywanie rozwiązań niezgodnych z zasadami profesjonalizmu PR. Członkowie PSPR, przyznając Lwa PR Biznesu Jerzemu Ciszewskiemu, dali wyraz uznania za konsekwencję w rozwoju agencji Cieszewski PR, wyznaczanie trendów oraz efektywność podejmowanych działań. W kategorii Lew PR NGO zwyciężyła Dagmara Jaklewicz z fundacji Kidproject.pl, która została wyróżniona przede wszystkim za łatwość w komunikacji trudnych problemów społecznych i wysoką skuteczność w współpracy z mediami.

 

Na rynku public relations brakowało nagrody przyznawanej przez branżę. Lwy PR są nagrodą niezwykle cenną, ponieważ laureatów wybierają  członkowie Polskiego Stowarzyszenia PR. Myślę, że pierwsze Lwy trafiły we właściwe ręce. Konkurs na pewno będziemy kontynuować za rok - komentował Szymon Sikorski, Prezes Zarządu PSPR.

 

Dr Ewa Hope nie mogła osobiście odebrać swojej nagrody, ale w rozmowie z prezesem Sikorskim powiedziała: Jedni mają władzę, inni pieniądze – PR-owcom pozostają dyplomy. Cieszę się za każdym razem, kiedy branża mnie docenia. Dziękuję.

 

Jerzy Ciszewski przyjmując nagrodę zaznaczył, że odbiera ją w imieniu wszystkich tych PR-owców, którzy od lat świetnie prowadzą swoje agencje pomimo wszystkich trudności na rynku.

 

 

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: