Strona główna » Projekty PSPR » Stop Oczernianiu PR-u

Stop Oczernianiu PR-u

Stop Oczernianiu PR-u

Stop Oczernianiu PR-u to kampania mającą na celu ochronę wizerunku branży public relations oraz osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną.

Inicjatywa ta jest podyktowana pojawiającymi się w mediach wypowiedziami, głównie polityków, które oczerniają i deprecjonują PR, jako profesję. Wypowiedzi takie nie są w żaden sposób oparte na rzetelnej wiedzy i nie odzwierciedlają rzeczywistych zasad i codziennej praktyki zawodowej PR. Często mylą one prawdziwy PR z  działaniami z zakresu marketingu politycznego,  co dodatkowo wprowadza w błąd opinię publiczną i może stwarzać wrażenie, że public relations to zwykła  propaganda lub wręcz dezinformacja, a co za tym idzie - że posługuje się metodami  nieetycznymi.

W ramach prowadzonych działań PSPR monitoruje przestrzeń medialną i w przypadku nieuzasadnionych wypowiedzi dyskredytujących public relations będzie się zwracał bezpośrednio do ich autorów, ze szczególnym uwzględnieniem polityków, w formie listu otwartego z apelem o zaniechanie tego typu praktyk.

PSPR będzie na bieżąco informowało opinię publiczną o wszelkich tego typu wypowiedziach oraz podjętych w związku z nimi działaniach. W szczególnie drastycznych lub uporczywych przypadkach PSPR będzie zwracał się do Rady Etyki PR z prośbą o podjęcie właściwych kroków.

W tej zakładce w oparciu o zgromadzone informacje Stowarzyszenie będzie publikowało ranking osób najczęściej naruszających dobre imię PR. 

 

Ty też możesz zgłosić wypowiedzi oczerniające PR. Napisz do nas:

 

Aby zapewnić pełną przejrzystość i uniknąć niesłusznych oskarżeń zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i Nazwisko oraz przynależność/pełnioną funkcję osoby, która dopuściła się nieuprawnionego użycia terminu public relations;
  • datę i nazwę medium, w którym miało to miejsce;
  • możliwie, jak najwierniejszy cytat oddający treść i sens wypowiedzi;
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej (tylko do wiadomości PSPR-u).

 

Zgłoszenia niezawierające powyższych informacji nie będą podejmowane.

 

 

Partnerem akcji jest PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, który dostarcza kompleksowych usług monitorowania mediów na potrzeby kampanii.

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: