Strona główna » Wstąp do PSPR » Przewodnik członkowski

Przewodnik członkowski

Przewodnik Członkowski

 

Polskie Stowarzyszenie Public Relations jest otwarte dla wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą komunikacją – w przedsiębiorstwach, w organizacjach prywatnych i społecznych, w agencjach PR, a także jako "wolni strzelcy". Chcemy skupiać pasjonatów, osoby otwarte na nowe rozwiązania w dziedzinie public relations, dynamiczne i profesjonalne, które chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Jak zostać członkiem PSPR

 1. Członkami PSPR mogą zostać osoby związane zawodowo z działalnością Public Relations.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie w poczet członków, konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz napisanie wniosku z krótkim opisem swoich doświadczeń zawodowych w public relations.
 3. Mile widziana jest także pisemna rekomendacja od członka PSPR.
 4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Informację o przyjęciu lub ewentualnym odrzuceniu kandydatury przekazujemy mailem na adres podany w zgłoszeniu.

 

Przywileje i obowiązki członków PSPR

 1. Każdy członek zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej (200 PLN w 2017 roku. Dla studentów: 150 zł). Składkę za dany rok opłaca się do dnia 30 kwietnia roku, którego dotyczy.
 2. Członkowie zobowiązują się do stosowania w praktyce zasad zawartych w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Polskiej Karcie Przejrzystości Relacji
 3. Członkowie PSPR powinni mogą brać udział w spotkaniach i seminariach organizowanych przez PSPR.
 4. Członkom PSPR przysługują zniżki na konferencje i seminaria, które PSPR obejmuje swoim patronatem.
 5. Członkowie PSPR mogą korzystać z niedostępnej publicznie części serwisu www.polskipr.pl – części bazy artykułów oraz bazy danych dotyczących innych członków PSPR.

 

Udział w spotkaniach PSPR

W otwartych spotkaniach organizowanych przez Oddziały Stowarzyszenia mogą brać udział zarówno członkowie PSPR jak i inne chętne osoby. W spotkaniach zamkniętych biorą udział tylko Członkowie PSPR. Członkowie PSPR uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie (w ramach składki członkowskiej), natomiast od innych osób może być pobierana opłata.

 

Serwis www

 

W serwisie www.polskipr.pl każdy Członek PSPR posiada własny, indywidualny profil. Loginem jest numer PESEL, hasło każda osoba wybiera podczas wypełniania formularza zgłaszania do PSPR. Po zalogowaniu się Członek PSPR może samodzielnie zmieniać wszystkie swoje dane – należy dbać o ich aktualność.

 

Członkowie PSPR mogą także:

 1. proponować treść artykułów do sekcji „Baza Wiedzy”
 2. przeszukiwać bazę członków PSPR
 3. dyskutować na forum PSPR.

 

Zapraszamy na www.polskipr.pl!

2012 Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 Warszawa

tel. 660 911 160 email: , biuro prasowe:
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: